Polskie Pola v2.1

Description:
English

- extended area within range with the previous version

- more purchases

-new textures

- buildings to be placed

- each field is bought separately

- textures that change with the seasons of the season

- trees can be felled (finally)

There is a season's mod in the package - visit it, put it in the mods, even if you have it with MH, because I learned the format in it so that the trees really looked.

For starters, the UN-053 charger was received, which is in the store. It can load the products you need.

The whole package should be unpacked and the contents put into mods.

The map weighs a bit but I guarantee that it is perfectly organized

I upload to uploaded.net and it's over. You can download from it.

I've been throwing mods on this for 8 years and I will continue throwing it on- rozbudowany teren w porównaniu z poprzednią wersją

Polish

-więcej skupów

-nowe tekstury

-budynki placable

-każde pole kupowane osobno

-tekstury otoczenia zmieniająca się wraz z porami roku na season

- drzewa można ścinać (wkoncu)

W paczce jest mod season- proponuje go wrzucić do mods, nawet jak go macie z MH, ponieważ ja w nim pozmieniałem tekstury, tak żeby drzewa realniej wyglądały.

Na start otrzymujecie ładowarkę UN-053, która znajduje się na sklepie. Można nią załadować potrzebne towary.

Całą paczkę należy rozpakować i zawartość wrzucić do mods.

Mapa, trochę waży ale gwarantuję, że jest zoptymalizowana idealnie

Wrzucam na uploaded.net i koniec. Da się z tego pobierać.

Od 8 lat wrzucam na to mody i będę wrzucał dalejCredits:

Pavson69

Images

Videos

Comments

  • BradleyDrear (Guest)

    2020-06-10 11:38:19

Leave a Comment